Texas Hold’em

När man talar om strategi och spel måste man ta upp pokervärlden. Här tänkte vi gå igenom det populära pokerspelet Texas Hold’em. 

Den finns i olika varianter och namn men i slutändan är det Texasversionen som är populärast, speciellt i tävlingssammanhang. Det är pokerspelet som man kör på World Series of Poker i Las Vegas.

Det går ut på att vinna potten vilket är den sammanlagda satsningen under en spelomgång från samtliga spelare som deltar. Det är, som med de flesta pokerspel, en del tur som spelar in i vem som vinner och inte. Dock kan en smart spelare kontrollera pottens storlek med tanke på hur bra eller dålig hand man har.

Varje spelare får två dolda kort. Det brukar finnas en small blind och en big blind som två spelare vardera måste satsa för att få delta. Vilka som bli big och small blind beror på vem som håller i button och därmed agerar som dealer. Button, eller knappen, skiftar vid varje omgång vilket gör att andra personer blir big och small blind. Dessa regler blir dock lite annorlunda när det bara återstår två spelare.

Den vanligaste varianten av Texas Hold’en är no-limit. Då får spelarna satsa hur stora summor som de vill så länge de har satsat över minimigränsen.

Man går i turordning. När man har fått sina första kort får man bestämma sig om man ska delta eller inte. Deltar man måste man satsa. Man kan också syna. Är det flera personer som synar är det den som är big blind som får välja att checka eller höja.

Efter detta delar dealern ut tre synliga kort. Med hjälp av dessa få varje spelare nu försöka para ihop sina två kort med de tre synliga för att förhoppningsvis få en bra hand.

Man fortsätter att satsa och ett fjärde kort delas ut synligt. En tredje runda av satsningar sker och efter det lägger dealern upp det femte kortet. Det är sista chansen att satsa efter det. Är det fler än en person kvar efter sista satsningen måste alla spelare visa sina kort för resten och den med bäst hand vinner.