Rollspel och medeltidskläder

RollspelRollspel är ett begrepp som kan innefatta både de rollspel man spelar i vid ett bord och som påminner om brädspel samt det som ofta benämns som levande rollspel, även kallat lajv.Den första formen, som ibland också kallas bordsrollspel och som också kan liknas vid andra sällskapsspel, går ofta till på så sätt att en deltagare utses till spelledare och det är sedan denne som sätter ramarna för spelet. Syftet med dessa rollspel är inte att vinna utan att lösa problem under spelets gång.

Den andra formen av rollspel, lajv, är betydligt mer dramatisk eftersom denna äger rum ute i skog och mark och kan ibland involvera flera hundra deltagare. Ett vanligt tema inom lajv är medeltiden, vilket innebär att alla deltagare bär medeltidskläder utifrån den roll man har i spelet, som till exempel kung, köpman, präst eller bonde. Har man riktig otur kanske man blir utsedd till träl eller slav, vilket troligtvis innebär att lajvet blir tämligen tufft.